17 nov. Angerlo – Sinterklaasintocht

Op zondag 17 november zal Sinterklaas met zijn pieten Angerlo weer bezoeken. Om 13.00 uur zal de aankomst bij de voormalige RK kerk plaatsvinden. Net als voorgaande jaren is het maar weer de vraag of de aankomst dit jaar wel zonder problemen zal verlopen! Het is maar weer de vraag wat de pieten dit jaar in petto zullen hebben.

Sinterklaas en de pieten hopen dat veel kinderen uit Angerlo en omgeving bij de intocht aanwezig zullen zijn. Aansluitend zal Sint een ronde door het dorp maken richting het dorpshuis “ de Meent”. Daar zal het feest worden voortgezet en hierbij zijn alle kinderen en hun ouders uitgenodigd. Voor de kinderen is er wat te drinken en wat lekkers. De toegang is gratis maar een gift voor de stichting Sinterklaas Angerlo bij vertrek is welkom!

23 nov. Angerlo – Dag van de ouderen met theatervoorstelling Kiekoet

23 november 14.00u. tot 17.00u,
(de zaal is open vanaf 13.30u)
De Meent in Angerlo
De toegangsprijs is 12 euro; inclusief koffie/ thee,cake, drankje, bittergarnituur.

De dag van de ouderen wordt begin oktober internationaal en nationaal gevierd om aandacht te vragen voor het belang van ouderen in de samenleving.

“23 nov. Angerlo – Dag van de ouderen met theatervoorstelling Kiekoet” verder lezen

Sproeiverbod vanwege extreme droogte

Tijdelijk verbod voor onttrekken water uit beken, sloten en vijvers in onder andere Twente en Achterhoek.

In de twee droogste gebieden van Nederland, Achterhoek en Twente, is het vanaf donderdag 18 juli verboden om water uit de beken, sloten en vijvers te halen.
Dit hebben de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen vandaag bekend gemaakt.
Beide waterschappen zijn gelegen op de hoge zandgronden en hebben, ondanks enkele regenbuien in de afgelopen dagen, erg lage waterstanden en een neerslagtekort van 200 – 220 mm. Dit is vergelijkbaar met de extreme droogte van 2018.

Het verbod is om de watertoevoer naar stedelijk gebied zo lang mogelijk op peil te houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid te beperken, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte, blauwalg en botulisme.

De twee waterschappen nemen hun eigen specifieke maatregelen die passen bij het gebied.
Wat overeen komt is dat beide gebieden in tijden van droogte voor een groot deel afhankelijk zijn van regen. Wateraanvoer is beperkt of niet mogelijk.

Met de huidige weersverwachtingen is geen verbetering van de situatie te verwachten. Daarom zijn de verboden ingesteld.
Er wordt streng opgetreden tegen overtreders van de verboden.

De waterschappen roepen iedereen op om zuinig met al het water om te gaan en de neerslag die er valt, zoveel mogelijk op te vangen zodat het de grond in kan trekken, bijvoorbeeld door regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten.

Verboden Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel is actief in de Achterhoek, Liemers, het zuidoosten van de Veluwe en een stukje van Overijssel.
Het is in dit hele gebied vanaf donderdag 12.00 uur voor iedereen verboden om water uit sloten, beken en vijvers te halen.

In het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel mag gewoon gesproeid worden met grondwater. Of voor de onttrekking een melding of een vergunning nodig is hangt af van de hoeveelheid te onttrekken water en de pompcapaciteit. De exacte voorwaarden vindt u op https://www.wrij.nl/basis/zoeken/@3597/onttrekking/ Kijk voor alle maatregelen, veelgestelde v

ragen en de actuele droogte situatie op www.wrij.nl/droogte.

Vanaf 1 januari: Gratis gft-afval aanbieden in gemeente Zevenaar

(Publicatie: 30 maart 2018)

Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners in de gehele gemeente Zevenaar gratis hun groente, fruit en tuinafval (gft) aanbieden . Daarnaast wordt het aanbieden van groenafval bij het aanbiedstation ook gratis. De gemeente hoopt dat dit leidt tot minder restafval en een verhoging van de hoeveelheid ingezameld gft- en groenafval. Deze maatregel hangt samen met de harmonisatie van het afvalbeleid tussen de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar.

“Vanaf 1 januari: Gratis gft-afval aanbieden in gemeente Zevenaar” verder lezen