Dorpsplatform over gemeentelijke Warmtevisie en Regionale Energie Strategie

Reacties op de ontwerp-warmtevisie kunnen worden ingebracht tot 15 september.
De definitieve versie wordt voor vaststelling aangeboden tijdens de raadsvergadering van 27 november 2019.

Deelname aan Regionale Energie Strategie ivm mogelijke gevolgen

De werkgroep duurzaamheid van dorpsplatform Giesbeek, wil inwoners van Angerlo, Giesbeek en Lathum graag wijzen op twee ontwikkelingen in het kader van de energietransitie:
de gemeentelijke warmtevisie en
de Regionale Energie Strategie (RES).

– Allereerst de Ontwerp-warmtevisie die door de gemeente Zevenaar is gepubliceerd.
Hierop kunnen tot 15 september 2019 reacties worden ingediend. De Warmtevisie is in te zien via www.zevenaar.nl/warmtevisie.

Als werkgroep zullen we een reactie indienen, waarvoor alle input vanuit inwoners welkom is!
Dit kan via facebook, of per mail naar info@dorpsplatformgiesbeek.nl.

“Dorpsplatform over gemeentelijke Warmtevisie en Regionale Energie Strategie” verder lezen

24/25 apr. Zevenaar – Energieloket: ‘Winst uit eigen Woning’ Info-avond

Besparen op de energierekening van uw woning?

Uw gemeente streeft naar een lager energiegebruik. Het isoleren van de woning of het plaatsen van zonnepanelen betekent een flinke besparing op uw energierekening én verbetert het wooncomfort.
Het Liemers Energieloket heeft daarom voor woningeigenaren in de gemeenten Westervoort, Duiven, Doesburg en Zevenaar een gezamenlijke inkoopactie met Winst uit je woning.

Start en informatieavonden collectieve inkoopactie

“24/25 apr. Zevenaar – Energieloket: ‘Winst uit eigen Woning’ Info-avond” verder lezen

Grootschalige zonnevelden

De gemeente Zevenaar wil in 2040 energieneutraal zijn. 
De energietransitie (van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie) gebeurt om ons heen. Dat merken we ook door het aantal initiatieven van anderen voor het realiseren van (grootschalige) zonnevelden.

De energietransitie heeft ruimtelijke gevolgen. Daarom is het goed om aan het begin van een plan te bepalen welke ruimtelijke en landschappelijke aspecten belangrijk zijn en hoe aanvragen voor de aanleg van grootschalige zonnevelden getoetst moeten worden.

In april ’18 heeft de gemeente met verschillende partijen hierover van gedachten gewisseld. De input die we tijdens die avond hebben ontvangen is meegenomen in een (concept) afwegingskader.

Uit: Zevenaar Post 21 november 2018

U vindt dit (concept-)kader op de website van de gemeente bij de nieuwsberichten. https://www.zevenaar.nl/file/10038/download (samenvatting ook hieronder in dit bericht)

Heeft u vragen of aanvullingen? Dan kunt u mij een e-mail sturen via e.roumen@zevenaar.nl (Erik Roumen).

“Grootschalige zonnevelden” verder lezen

Giesbeek – Verduurzaming 66 woningen Plavei 

Van de website www.plavei.nl

Verduurzaming

We moeten onze vastgoedportefeuille verjongen en passend maken voor de huurder van de toekomst. Aandacht voor de verduurzaming van ons bezit is noodzaak. Om aan onze eigen ambities en afspraken en wetgeving te voldoen, maken we de komende jaren hierin grote stappen. We investeren de komende jaren fors in onze woningvoorraad, zodat deze klaar is voor de toekomst. Er is ‘werk aan de woning!’.

“Giesbeek – Verduurzaming 66 woningen Plavei “ verder lezen

Komst van windpark onherroepelijk

Link naar het artikel in Zevenaar Post (website)

Afbeelding ter illustratie. De vier windmolens van Windpark Bijvanck krijgen een ashoogte tussen de 99 en 124 meter. De rotordiameter wordt minimaal 100 meter en maximaal 122 meter. (foto: Shutterstock)

Afbeelding ter illustratie. De vier windmolens van Windpark Bijvanck krijgen een ashoogte tussen de 99 en 124 meter. De rotordiameter wordt minimaal 100 meter en maximaal 122 meter. (foto: Shutterstock)
De bouw van Windpark Bijvanck is een stuk dichterbij gekomen. De Raad van State heeft op 4 april het provinciale inpassingsplan, de omgevingsvergunning, watervergunning en ontheffing Wet natuurbescherming onherroepelijk verklaard. Er kan geen bezwaar meer worden gemaakt of beroep ingesteld tegen de windmolens tussen Angerlo en Loil.

“Komst van windpark onherroepelijk” verder lezen