12 dec. Giesbeek – Toekomstvisie Rhederlaag

12 december 20.00 – 22.00 uur
Kulturhus de Brede Blik
Kerkstraat
IGOR Toekomstvisie Rhederlaag
“Waterparel aan de IJssel”

IGOR (Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag) presenteert haar visie op de ontwikkeling van het Rhederlaag voor de komende 20 jaar.

Zie de brochure die huis-aan-huis verspreid is ter inspiratie en voorbereiding.

25,26,27 nov. – Inloopbijeenkomsten ivm conceptplan Rivierklimaatpark IJsselpoort

Toelichting conceptplannen tijdens inloopbijeenkomsten
Van 16:00 uur tot 18:00 uur en van 19:00 uur tot 21:00 uur naar één van de inloopbijeenkomsten:
maandag 25 november 2019: Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden;
dinsdag 26 november 2019: Gasterij De Kommensaal, Koestraat 1, 6988 AA Lathum; woensdag 27 november 2019: Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort.

De Ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende milieueffectrapport liggen van donderdag 14 november tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage op de vijf gemeentehuizen met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Vanaf 14 november 2019 vindt u uitgebreide informatie over de terinzagelegging en een download van de plannen op www.rivierklimaatpark.nl. De plannen zijn vanaf 14 november ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

“25,26,27 nov. – Inloopbijeenkomsten ivm conceptplan Rivierklimaatpark IJsselpoort” verder lezen

Toekomst Bahrse Pol en Uitmeenstestraat

Op maandag 1 juli was ik bij een inloopavond van het Rivierklimaatpark en zag op de tekening van het Rhederlaag een rode cirkel op de Bahrse Pol met in de legenda “ontwikkelen recreatie met kwaliteit”. Bij de ‘Park’ kaart links- onder in de link, zag ik de term ‘verblijfsrecreatie’ met lijnen getekend naar de Bahrse Pol en Lathumsehoek.
Ik vroeg Ard Schenk (ambtenaar gemeente Zevenaar, die erbij stond) of de bedoeling was daar (zonder overleg met inwoners van Giesbeek en Lathum) vakantiewoningen te bouwen, hij vertelde dat het de wens is van Leisurelands om daar vakantie woningen te bouwen (net als bij de (laatste) stuk natuur aan de Uitmeentsestraat in Giesbeek. Ik vind deze ontwikkeling zeer zorgelijk.

Hebben de bewoners van Giesbeek en Lathum niets te zeggen over de toekomst van hun leefomgeving? Gaat de gemeente Zevenaar weer klakkeloos mee in de wensen van Leisurelands?

Ik wil graag van inwoners van Giesbeek en Lathum horen over hun ideeën voor de toekomst van de Bahrse Pol en Uitmeentsestraat? Het is belangrijk dat inwoners zeggenschap hierover hebben voordat formele procedures gestart zijn. Het is onze leefomgeving.

Hier kan je de poster over het Rhederlaag terug vinden: https://www.rivierklimaatpark.nl/ documenten/verkenningsfase+2016+-+2019/ default.aspx#folder=1394547

Persoonlijk zou ik beide locaties groen en openbaar toegankelijk maken.
Het stukje bos bij de Uitmeentsestraat bevat veel natuur, is mooi en rustig. Ik loop er vaak langs en kan genieten van onder andere de konijnen, hazen, steenuilen, torenvalken, sperwers, buizerds, groene spechten en bonte spechten.
Andere kant van de dijk is er al een camping met 30 campervan plaatsen.

De Bahrse Pol, zou ik zelf als een openbare park houden voor wandelaars, hondenbezitters en hardlopers (die er nu al goed gebruik van maken). Groen is de beste vorm van CO2 opslag, is heel goedkoop en is goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens.

Het rivierKLIMAATpark en de gemeente moet voor het klimaat kiezen en niet klakkeloos alles weer vol bouwen.

Met vriendelijke groeten,

Graeme Cunningham Inwoner Giesbeek

1, 2 en 3 juli Rivierklimaatpark – Inloopbijeenkomsten concept voorkeursalternatief

Onderstaand: Uitnodiging in de nieuwsbrief.

Uitnodiging Inloopbijeenkomsten

Data, tijden en locaties

De inloopbijeenkomsten vinden elke dag plaats van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur op de volgende locaties:

  • maandag 1 juli: Gasterij De Kommensaal, Koestraat 1, 6988 AA Lathum
  • dinsdag 2 juli: Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden
  • woensdag 3 juli: zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort
“1, 2 en 3 juli Rivierklimaatpark – Inloopbijeenkomsten concept voorkeursalternatief” verder lezen

25/31 okt Inloopavonden Rivierklimaatpark IJsselpoort

25 oktober 2018 19.00 en 21.00 uur:
Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden
31 oktober 2018 19.00 en 21.00 uur: zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Vier kansrijke inrichtingen Rivierklimaatpark vastgesteld na consultatie belanghebbenden.

Negen overheden en Natuurmonumenten verkennen tussen Arnhem en Giesbeek de mogelijkheden voor de inrichting van het gebied rond de IJssel, het Rivierklimaatpark IJsselpoort.
Met een juiste balans van wonen, werken en recreëren en een klimaatbestendig riviersysteem. Op basis van inbreng van circa 125 belanghebbenden zijn er nu vier potentiële toekomstbeelden toegelicht in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). Na consultatie met de belanghebbenden is deze NKO nu vastgesteld door de tien betrokken partijen.

“25/31 okt Inloopavonden Rivierklimaatpark IJsselpoort” verder lezen

Plan Recreatiegebied Valeplas

Je kunt nu nog reageren op de 4 kansrijke inrichtingen Uiterwaarden IJssel, waar het Rhederlaag een onderdeel van is.
Geef voor 13 april uw reactie op wel of geen windmolens in het Rhederlaag en uw voorkeur voor andere zaken. Voor informatie zie de site : www.rivierklimaatpark.nl.
Stuur uw reactie naar Provincie Gelderland, t.a.v. Gerrit Dijkstra Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of via de mail: rivierklimaatpark@gelderland.nl
Nu kunt u uw mening nog geven!! Maak er gebruik van!
Voorkomen is beter dan genezen!

van: Facebook (community @planovernachtingshavengiesbeek)