Giesbeek – Klankbordgroep Revitalisering: niet zonder slag of stoot en niet over rozen

Snel na de eerste informatieavond van het project Revitalisering Dorpskern Giesbeek ‘Grondig door en voor Giesbeek’ is de klankbordgroep actief en betrokken bij de uitvoering.

De leden hebben zichzelf aangemeld, zijn niet gekozen en vertegenwoordigen dus ook niet, maar zien als hun taak om als klankbuis van de inwoners het project te volgen, vragen van bewoners te beantwoorden en geven de dingen die ze horen of zien door aan de projectleiding. En daar stopt het. Of er wat mee gebeurt en wat ermee gebeurt, bepaalt de projectleiding namens de gemeente Zevenaar, maar wij willen begrijpen waarom bepaalde dingen wel en andere niet doorgevoerd kunnen worden. En vragen daar uitleg over.

Afgelopen tijd bleek dat de verwachtingen over-en-weer niet altijd hetzelfde waren. Eerder al, maar ook recent is een aantal klankbordgroepleden teleurgesteld afgehaakt.
Natuurlijk willen we allemaal hetzelfde: het slagen van het project op de kortstmogelijke termijn tot tevredenheid van de Gemeente en de bewoners van Giesbeek, maar om onze taak goed te kunnen doen ontbrak ons het een en ander.

Wij verwachten een duidelijke en regelmatige communicatie van de gemeente. We horen regelmatig van aanwonenden dat ze zich toch ‘overvallen’ voelen door een brief in de bus en werkzaamheden meteen daarna bij hen in de straat en voor hun deur. Ze willen dat graag eerder horen.

Omdat niet op de dag of soms op de week nauwkeurig valt aan te geven wat precies waar zal kunnen worden uitgevoerd -ook omdat het weer niet altijd te voorspellen is, stratenmakers niet ‘onbeperkt’ beschikbaar zijn, maar vaak ook leidingen op een andere plaats liggen dan dat ze op tekening staan- hebben we aangedrongen op een ‘volgordeplanning’. Hierdoor wordt duidelijk welke straten volgen op de werkzaamheden die nu uitgevoerd worden, zodat je beter aan ziet komen wanneer je ‘aan de beurt bent’.

Ook moet duidelijk zijn welke afspraken gemaakt zijn en wanneer welke werkzaamheden door wie uitgevoerd worden. Dan hoeven we niet telkens te vragen wat gebeurd is, wat niet en waarom niet. Wat is er bijvoorbeeld gebeurd met de opmerkingen die inwoners tijdens inloopavonden gemaakt hebben en wanneer leidt dat tot actie?

De lijst is er inmiddels, met data en uitvoerders. Elke maand komen projectleiding en klankbordgroep bij elkaar en dan hebben we onder andere de lijst bij de hand.

Door de herinrichting van een aantal straten tussen de Kerkstraat en de Rozenstraat wordt het (nog) lastiger om te parkeren en voor elkaar tegemoetkomende auto’s om elkaar te passeren. Daarom hebben we gevraagd naar een verkeersplan met mogelijk éénrichtingsverkeer om een betere en veiligere doorstroming van het (auto)verkeer te regelen.

Ondertussen werkt de gemeente aan een verder verbeterd ontwerp voor het Dorpsplein. Alle functies die het Dorpsplein had, zoals de wekelijkse markt, oranjefestiviteiten, schuttersfeest met kermis, moeten kunnen blijven en tegelijkertijd moet het zowel (regen-) water kunnen afvoeren als het teveel is, maar ook kunnen vasthouden als het te weinig is. Dat laatste heet: hittestressbestendig zijn.

De herinrichting van het Dorpsplein is naar het einde van het project geschoven en zal waarschijnlijk volgend voorjaar uitgevoerd worden. Eerst zal er nog -we denken- in ieder geval ruim voor het einde van dit jaar een inloopavond voor bewoners georganiseerd worden.

Verder is toegezegd dat vanaf deze week percelen ingezaaid zullen worden en de eerste bomen en struiken gezet zullen worden in de straten die heringericht zijn. Dit allemaal zoals het in het groenplan staat.

Op het moment van schrijven – 19 oktober- valt op dat nog meer dan eerder kruispunten en straten open liggen en dat op nog meer verschillende plaatsen gewerkt wordt aan de riolering. (zie foto’s)

De reden daarvoor is dat gemeente en KWS het regenseizoen proberen voor te blijven omdat bij een te hoge grondwaterstand bemalen moet worden.

Hierdoor zouden de kosten stijgen en dat proberen ze te voorkomen door zo snel mogelijk zoveel mogelijk centrale putten (die grote betonnen kubussen) en buizen in de grond te krijgen.

Vanuit de klankbordgroep is er op aangedrongen om zoveel mogelijk parkeerplaatsen vrij te maken en restanten materialen op te ruimen. KWS heeft hier daags daarna op veel plaatsen voor gezorgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.