Overnachtingshaven Giesbeek – vertraging

Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel. Met de realisatie van aanlegplaatsen waarborgt Rijkswaterstaat een veilige scheepvaart. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Tervisielegging vergunningen bestemmingsplan overnachtingshaven
Voor de aanleg van de overnachtingshaven is toestemming nodig op een aantal aspecten. Die toestemming wordt geregeld in verschillende plannen en vergunningen:
het ontwerpbestemmingsplan, inclusief milieueffectrapportage; de ontwerpvergunningen; het Projectplan Waterwet.

De gemeente Zevenaar zorgt ervoor dat deze plannen en vergunningen ter visie worden gelegd. Dat is het moment waarop omwonenden en andere betrokkenen zes weken de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen.
Een zienswijze kan een aanvullend idee zijn op een vergunning of een plan, maar ook een bezwaar.

Tervisielegging van de plannen en vergunningen

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we de procedure kunnen vervolgen en de tervisielegging bij de gemeente Zevenaar kan starten.
Door een uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) start de ter inzagelegging mogelijk later.

Meer informatie
Wanneer er meer duidelijkheid is over de planning, deelt Rijkswaterstaat deze informatie via de website van het project en via een e-mail-nieuwsbrief.

Sproeiverbod vanwege extreme droogte

Tijdelijk verbod voor onttrekken water uit beken, sloten en vijvers in onder andere Twente en Achterhoek.

In de twee droogste gebieden van Nederland, Achterhoek en Twente, is het vanaf donderdag 18 juli verboden om water uit de beken, sloten en vijvers te halen.
Dit hebben de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen vandaag bekend gemaakt.
Beide waterschappen zijn gelegen op de hoge zandgronden en hebben, ondanks enkele regenbuien in de afgelopen dagen, erg lage waterstanden en een neerslagtekort van 200 – 220 mm. Dit is vergelijkbaar met de extreme droogte van 2018.

Het verbod is om de watertoevoer naar stedelijk gebied zo lang mogelijk op peil te houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid te beperken, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte, blauwalg en botulisme.

De twee waterschappen nemen hun eigen specifieke maatregelen die passen bij het gebied.
Wat overeen komt is dat beide gebieden in tijden van droogte voor een groot deel afhankelijk zijn van regen. Wateraanvoer is beperkt of niet mogelijk.

Met de huidige weersverwachtingen is geen verbetering van de situatie te verwachten. Daarom zijn de verboden ingesteld.
Er wordt streng opgetreden tegen overtreders van de verboden.

De waterschappen roepen iedereen op om zuinig met al het water om te gaan en de neerslag die er valt, zoveel mogelijk op te vangen zodat het de grond in kan trekken, bijvoorbeeld door regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten.

Verboden Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel is actief in de Achterhoek, Liemers, het zuidoosten van de Veluwe en een stukje van Overijssel.
Het is in dit hele gebied vanaf donderdag 12.00 uur voor iedereen verboden om water uit sloten, beken en vijvers te halen.

In het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel mag gewoon gesproeid worden met grondwater. Of voor de onttrekking een melding of een vergunning nodig is hangt af van de hoeveelheid te onttrekken water en de pompcapaciteit. De exacte voorwaarden vindt u op https://www.wrij.nl/basis/zoeken/@3597/onttrekking/ Kijk voor alle maatregelen, veelgestelde v

ragen en de actuele droogte situatie op www.wrij.nl/droogte.

Toekomst Bahrse Pol en Uitmeenstestraat

Op maandag 1 juli was ik bij een inloopavond van het Rivierklimaatpark en zag op de tekening van het Rhederlaag een rode cirkel op de Bahrse Pol met in de legenda “ontwikkelen recreatie met kwaliteit”. Bij de ‘Park’ kaart links- onder in de link, zag ik de term ‘verblijfsrecreatie’ met lijnen getekend naar de Bahrse Pol en Lathumsehoek.
Ik vroeg Ard Schenk (ambtenaar gemeente Zevenaar, die erbij stond) of de bedoeling was daar (zonder overleg met inwoners van Giesbeek en Lathum) vakantiewoningen te bouwen, hij vertelde dat het de wens is van Leisurelands om daar vakantie woningen te bouwen (net als bij de (laatste) stuk natuur aan de Uitmeentsestraat in Giesbeek. Ik vind deze ontwikkeling zeer zorgelijk.

Hebben de bewoners van Giesbeek en Lathum niets te zeggen over de toekomst van hun leefomgeving? Gaat de gemeente Zevenaar weer klakkeloos mee in de wensen van Leisurelands?

Ik wil graag van inwoners van Giesbeek en Lathum horen over hun ideeën voor de toekomst van de Bahrse Pol en Uitmeentsestraat? Het is belangrijk dat inwoners zeggenschap hierover hebben voordat formele procedures gestart zijn. Het is onze leefomgeving.

Hier kan je de poster over het Rhederlaag terug vinden: https://www.rivierklimaatpark.nl/ documenten/verkenningsfase+2016+-+2019/ default.aspx#folder=1394547

Persoonlijk zou ik beide locaties groen en openbaar toegankelijk maken.
Het stukje bos bij de Uitmeentsestraat bevat veel natuur, is mooi en rustig. Ik loop er vaak langs en kan genieten van onder andere de konijnen, hazen, steenuilen, torenvalken, sperwers, buizerds, groene spechten en bonte spechten.
Andere kant van de dijk is er al een camping met 30 campervan plaatsen.

De Bahrse Pol, zou ik zelf als een openbare park houden voor wandelaars, hondenbezitters en hardlopers (die er nu al goed gebruik van maken). Groen is de beste vorm van CO2 opslag, is heel goedkoop en is goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens.

Het rivierKLIMAATpark en de gemeente moet voor het klimaat kiezen en niet klakkeloos alles weer vol bouwen.

Met vriendelijke groeten,

Graeme Cunningham Inwoner Giesbeek

Dinsdagavonden Giesbeek – Volwassenen judo judokwai Giesbeek e.o.

Elke dinsdagavond van 18:45-20:00 uur

Bij judo draait het onder andere om Jita Kyoei, oftewel wederzijds profijt en welbevinden.

Bij judo leer je samen te werken om je de vaardigheden van het judo eigen te maken.
Want zonder tegenstander om mee te judoën kan je de sport immers niet leren, je werpt zelf en wordt op je beurt ook geworpen.

“Dinsdagavonden Giesbeek – Volwassenen judo judokwai Giesbeek e.o.” verder lezen

1, 2 en 3 juli Rivierklimaatpark – Inloopbijeenkomsten concept voorkeursalternatief

Onderstaand: Uitnodiging in de nieuwsbrief.

Uitnodiging Inloopbijeenkomsten

Data, tijden en locaties

De inloopbijeenkomsten vinden elke dag plaats van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur op de volgende locaties:

  • maandag 1 juli: Gasterij De Kommensaal, Koestraat 1, 6988 AA Lathum
  • dinsdag 2 juli: Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden
  • woensdag 3 juli: zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort
“1, 2 en 3 juli Rivierklimaatpark – Inloopbijeenkomsten concept voorkeursalternatief” verder lezen