Dorpsplatform over gemeentelijke Warmtevisie en Regionale Energie Strategie

Reacties op de ontwerp-warmtevisie kunnen worden ingebracht tot 15 september.
De definitieve versie wordt voor vaststelling aangeboden tijdens de raadsvergadering van 27 november 2019.

Deelname aan Regionale Energie Strategie ivm mogelijke gevolgen

De werkgroep duurzaamheid van dorpsplatform Giesbeek, wil inwoners van Angerlo, Giesbeek en Lathum graag wijzen op twee ontwikkelingen in het kader van de energietransitie:
de gemeentelijke warmtevisie en
de Regionale Energie Strategie (RES).

– Allereerst de Ontwerp-warmtevisie die door de gemeente Zevenaar is gepubliceerd.
Hierop kunnen tot 15 september 2019 reacties worden ingediend. De Warmtevisie is in te zien via www.zevenaar.nl/warmtevisie.

Als werkgroep zullen we een reactie indienen, waarvoor alle input vanuit inwoners welkom is!
Dit kan via facebook, of per mail naar info@dorpsplatformgiesbeek.nl.

“Dorpsplatform over gemeentelijke Warmtevisie en Regionale Energie Strategie” verder lezen

Dorpsplatform Giesbeek aan de slag!

Dorpsplatform Giesbeek aan de slag!

GIESBEEK – Terwijl de zomer nog maar niet van wijken lijkt te willen weten, komt de initiatiefgroep Dorpsplatform Giesbeek weer op gang.

In mei dit jaar bezochten zo’n 35 mensen de infoavond in het Kulturhus Giesbeek. De initiatiefgroep stelde zichzelf voor, wethouder Nanne van Dellen sprak namens de gemeente zijn steun uit en de Dorpsraad Babberich gaf een inspirerend voorbeeld van een dorpsraad.
Maar het belangrijkste van de avond was toch wel de workshop waarin we in vijf groepen langs vier thema’s rouleerden. “Dorpsplatform Giesbeek aan de slag!” verder lezen

Contactpersonen Dorpen & Wijken van start

Sinds kort zijn de contactpersonen Dorpen & Wijken van start gegaan in de gemeente Zevenaar.
Maikel van der Beek, Leny Thuss en Anke Voesten zijn de sleutelpersonen tussen de Zevenaarse inwoner en de gemeente en vervullen een begeleidende, faciliterende en verbindende rol.
“Contactpersonen Dorpen & Wijken van start” verder lezen