Dorpsplatform Giesbeek in 2020

Ook in 2020 willen we als Dorpsplatform Giesbeek de belangen van ons dorp vertegenwoordigen en aanjager zijn voor de inwoners van Giesbeek.
We pakken signalen op, zoeken naar gelijkgestemden en verbinden inwoners om samen zaken op te pakken.
Dit doen we vanuit vier thema’s: voorzieningen, leefbaarheid, omgeving en toekomst.

Voor de leefbaarheid in het dorp is bijvoorbeeld de app ‘Fixi’ handig. Hiermee kunt u eenvoudig melding maken van zaken in de openbare ruimte, zoals kapotte lantaarnpalen, overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels.
De gemeente kan zaken snel oppakken en de melder op de hoogte houden.
Het dorpsplatform monitort de app en zal tips en verbeterpunten aankaarten bij de gemeente.

En wist u dat een groepje Giesbekers bezig is een klompenpad te ontwikkelen? Het dorpsplatform ondersteunt deze werkgroep. Er is een plan ontwikkeld en gesprekken met gemeente en Stichting Gelders Landschapsbeheer lopen voorspoedig. Wanneer de aangevraagde subsidie wordt toegekend is het zelfs mogelijk om uit te breiden met een kinderklompenpad.

Ook zijn er ontwikkelingen die we kritisch volgen, zoals de harmonisatie van subsidies en de energietransitie.
Giesbeekse verenigingen krijgen te maken met het herzien van de subsidieregeling. De verwachting is dat het huidige plan in de gemeenteraad geen akkoord krijgt, omdat veel partijen kritisch zijn over de conceptregeling.
Als dorpsplatform vinden we de diversiteit aan verenigingen belangrijk voor de leefbaarheid nu en in de toekomst. Daarom kijken we kritisch mee met deze ontwikkelingen.
De energietransitie blijven we ook volgen. Met name de ontwikkelingen rond aardgasvrije wijken en de regionale energie strategie (RES).
Voor een werkgroep duurzaamheid lijkt nu nog te weinig animo te zijn.
Meer info vind u op:
www.zevenaar.nl/100-aardgasvrij
www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie
www.aardgasvrijewijken.nl
www.regionale-energiestrategie.nl

24/25 apr. Zevenaar – Energieloket: ‘Winst uit eigen Woning’ Info-avond

Besparen op de energierekening van uw woning?

Uw gemeente streeft naar een lager energiegebruik. Het isoleren van de woning of het plaatsen van zonnepanelen betekent een flinke besparing op uw energierekening én verbetert het wooncomfort.
Het Liemers Energieloket heeft daarom voor woningeigenaren in de gemeenten Westervoort, Duiven, Doesburg en Zevenaar een gezamenlijke inkoopactie met Winst uit je woning.

Start en informatieavonden collectieve inkoopactie

“24/25 apr. Zevenaar – Energieloket: ‘Winst uit eigen Woning’ Info-avond” verder lezen

3 apr. – Inloopavond Warmtevisie (concept)

Woensdag 3 april van 18.00 tot 20.00 uur
Inloopavond in het gemeentehuis Zevenaar

Van het Dorpsplatform Giesbeek

Op dit moment werkt de gemeente Zevenaar aan een visie op gasloos wonen, de warmtevisie.

Hierin worden kaders en uitgangspunten gegeven over hoe en wanneer alle woningen in de hele gemeente stap voor stap van het gas af kunnen gaan. Dit gaat ons als inwoners van Giesbeek allemaal raken.

“3 apr. – Inloopavond Warmtevisie (concept)” verder lezen

Grootschalige zonnevelden

De gemeente Zevenaar wil in 2040 energieneutraal zijn. 
De energietransitie (van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie) gebeurt om ons heen. Dat merken we ook door het aantal initiatieven van anderen voor het realiseren van (grootschalige) zonnevelden.

De energietransitie heeft ruimtelijke gevolgen. Daarom is het goed om aan het begin van een plan te bepalen welke ruimtelijke en landschappelijke aspecten belangrijk zijn en hoe aanvragen voor de aanleg van grootschalige zonnevelden getoetst moeten worden.

In april ’18 heeft de gemeente met verschillende partijen hierover van gedachten gewisseld. De input die we tijdens die avond hebben ontvangen is meegenomen in een (concept) afwegingskader.

Uit: Zevenaar Post 21 november 2018

U vindt dit (concept-)kader op de website van de gemeente bij de nieuwsberichten. https://www.zevenaar.nl/file/10038/download (samenvatting ook hieronder in dit bericht)

Heeft u vragen of aanvullingen? Dan kunt u mij een e-mail sturen via e.roumen@zevenaar.nl (Erik Roumen).

“Grootschalige zonnevelden” verder lezen

Giesbeek – Verduurzaming 66 woningen Plavei 

Van de website www.plavei.nl

Verduurzaming

We moeten onze vastgoedportefeuille verjongen en passend maken voor de huurder van de toekomst. Aandacht voor de verduurzaming van ons bezit is noodzaak. Om aan onze eigen ambities en afspraken en wetgeving te voldoen, maken we de komende jaren hierin grote stappen. We investeren de komende jaren fors in onze woningvoorraad, zodat deze klaar is voor de toekomst. Er is ‘werk aan de woning!’.

“Giesbeek – Verduurzaming 66 woningen Plavei “ verder lezen