24/25 apr. Zevenaar – Energieloket: ‘Winst uit eigen Woning’ Info-avond

Besparen op de energierekening van uw woning?

Uw gemeente streeft naar een lager energiegebruik. Het isoleren van de woning of het plaatsen van zonnepanelen betekent een flinke besparing op uw energierekening én verbetert het wooncomfort.
Het Liemers Energieloket heeft daarom voor woningeigenaren in de gemeenten Westervoort, Duiven, Doesburg en Zevenaar een gezamenlijke inkoopactie met Winst uit je woning.

Start en informatieavonden collectieve inkoopactie

“24/25 apr. Zevenaar – Energieloket: ‘Winst uit eigen Woning’ Info-avond” verder lezen

3 apr. – Inloopavond Warmtevisie (concept)

Woensdag 3 april van 18.00 tot 20.00 uur
Inloopavond in het gemeentehuis Zevenaar

Van het Dorpsplatform Giesbeek

Op dit moment werkt de gemeente Zevenaar aan een visie op gasloos wonen, de warmtevisie.

Hierin worden kaders en uitgangspunten gegeven over hoe en wanneer alle woningen in de hele gemeente stap voor stap van het gas af kunnen gaan. Dit gaat ons als inwoners van Giesbeek allemaal raken.

“3 apr. – Inloopavond Warmtevisie (concept)” verder lezen

Grootschalige zonnevelden

De gemeente Zevenaar wil in 2040 energieneutraal zijn. 
De energietransitie (van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie) gebeurt om ons heen. Dat merken we ook door het aantal initiatieven van anderen voor het realiseren van (grootschalige) zonnevelden.

De energietransitie heeft ruimtelijke gevolgen. Daarom is het goed om aan het begin van een plan te bepalen welke ruimtelijke en landschappelijke aspecten belangrijk zijn en hoe aanvragen voor de aanleg van grootschalige zonnevelden getoetst moeten worden.

In april ’18 heeft de gemeente met verschillende partijen hierover van gedachten gewisseld. De input die we tijdens die avond hebben ontvangen is meegenomen in een (concept) afwegingskader.

Uit: Zevenaar Post 21 november 2018

U vindt dit (concept-)kader op de website van de gemeente bij de nieuwsberichten. https://www.zevenaar.nl/file/10038/download (samenvatting ook hieronder in dit bericht)

Heeft u vragen of aanvullingen? Dan kunt u mij een e-mail sturen via e.roumen@zevenaar.nl (Erik Roumen).

“Grootschalige zonnevelden” verder lezen

Giesbeek – Verduurzaming 66 woningen Plavei 

Van de website www.plavei.nl

Verduurzaming

We moeten onze vastgoedportefeuille verjongen en passend maken voor de huurder van de toekomst. Aandacht voor de verduurzaming van ons bezit is noodzaak. Om aan onze eigen ambities en afspraken en wetgeving te voldoen, maken we de komende jaren hierin grote stappen. We investeren de komende jaren fors in onze woningvoorraad, zodat deze klaar is voor de toekomst. Er is ‘werk aan de woning!’.

“Giesbeek – Verduurzaming 66 woningen Plavei “ verder lezen