Waar staat je Gemeente? Zevenaar!

Waar staat je gemeente (Zevenaar) Klik op het plaatje om naar de website te gaan.

Bent u inwoner van de gemeente Zevenaar en wilt u graag uw mening geven over zaken die spelen binnen de gemeente? Meld u dan nu aan als lid van ons inwonerspanel Zevenaar Verbindt! 

Wij vinden de ideeën en meningen van onze inwoners belangrijk. Het werk dat wij doen is van en voor u als inwoners. Via Zevenaar Verbindt krijgen we een beter beeld van wat er leeft en kunnen we ons werk hierop afstemmen.
https://www.zevenaarverbindt.nl 

Uit: AN nr. 10: 20 oktober – 17 november
Kopij en advertenties volgende editie inleveren tot uiterlijk dinsdag 13 november! info@angerlosnieuws.nl

 

In gesprek met de Burgemeester

In aansluiting op een eerder bericht  in Angerlo’s Nieuws en deze site. Nu van twitter @zevenaar:

In gesprek met onze burgemeester? Dat kan! Vanaf maandag 30 juli is er weer een spreekuur. Eens in de twee weken is er de gelegenheid om tussen 17.00 en 18.30 uur zonder afspraak binnen te lopen bij de servicebalie van het gemeentehuis.  

twitter.com/zevenaar/status/1022391113787887617