Woensdagochtenden Giesbeek TOT ONS PLEZIER!!!!! Het T.O.P. koor bestaat 5 jaar!!!

Oefenen elke eerste en laatste woensdag van de maand in het Loomanhuus van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Elke tweede woensdag van de maand optreden in Het Binnenrijk

T.O.P. staat voor Tot Ons Plezier en we doen onze naam eer aan, want zingen doen wij als koor vooral voor het plezier wat we erin hebben.

“Woensdagochtenden Giesbeek TOT ONS PLEZIER!!!!! Het T.O.P. koor bestaat 5 jaar!!!” verder lezen

Dorpsplatform over gemeentelijke Warmtevisie en Regionale Energie Strategie

Reacties op de ontwerp-warmtevisie kunnen worden ingebracht tot 15 september.
De definitieve versie wordt voor vaststelling aangeboden tijdens de raadsvergadering van 27 november 2019.

Deelname aan Regionale Energie Strategie ivm mogelijke gevolgen

De werkgroep duurzaamheid van dorpsplatform Giesbeek, wil inwoners van Angerlo, Giesbeek en Lathum graag wijzen op twee ontwikkelingen in het kader van de energietransitie:
de gemeentelijke warmtevisie en
de Regionale Energie Strategie (RES).

– Allereerst de Ontwerp-warmtevisie die door de gemeente Zevenaar is gepubliceerd.
Hierop kunnen tot 15 september 2019 reacties worden ingediend. De Warmtevisie is in te zien via www.zevenaar.nl/warmtevisie.

Als werkgroep zullen we een reactie indienen, waarvoor alle input vanuit inwoners welkom is!
Dit kan via facebook, of per mail naar info@dorpsplatformgiesbeek.nl.

“Dorpsplatform over gemeentelijke Warmtevisie en Regionale Energie Strategie” verder lezen

Woensdagen Giesbeek – Knutselclub voor Kids

Woensdagmiddag meteen uit school van
14.00 – 15.30 uur of van 15.45-17.15 uur
Watersalamander 37, Giesbeek.
Vergoeding €5,–

Op woensdag 6 februari is de knutselclub van start gegaan. De quote over wat creatieve kinderen zien is erg van toepassing op de manier waarop er in de knutselclub knutselprojecten worden aangepakt.

Met gerecyclede en nieuwe materialen worden kinderen uitgedaagd om eigen ideeën vorm te geven.

“Woensdagen Giesbeek – Knutselclub voor Kids” verder lezen

25 augustus 22e Giese Motortoertocht

Noteer alvast in je toeragenda: zondag 25 augustus meerijden met de 22e Giese Motortoertocht, een prachtige tocht door bossen, heide en het mooie Rivierenland.

We willen rond half tien de eerste groepen laten vertrekken vanaf het Hof van Giesbeek. In verband met de veiligheid willen we de groepen niet groter maken dan 8 à 10 rijders.

De tocht gaat zoals altijd over de meest rustige en mooie weggetjes van onze omgeving.We rijden door de bossen en heidevelden van de Hoge Veluwe, langs boerenerven en landgoederen, kerkdorpen en kippenschuren om vervolgens af te buigen naar de plek waar brede rivieren, traag door oneindig laagland gaan.

Kortom het wordt weer een prachtige toertocht, die zal eindigen bij de thuishaven bij Het Hof van Giesbeek, waar we alles nog eens rustig kunnen nabespreken.

Opgeven gaat het eenvoudigste via de mail (giesemtt@gmail.com) of via onze facebookpagina

Na de controle zullen de bestanden downloadbaar zijn van onze Facebookpagina of even aanvragen via een e-mailtje.

Bezoek regelmatig onze facebookpagina voor de updates. Hier kun je ook de foto’s en filmpjes van vorige toertochten bekijken: https://www.facebook.com/giese.motortoertocht

Overnachtingshaven Giesbeek – vertraging

Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel. Met de realisatie van aanlegplaatsen waarborgt Rijkswaterstaat een veilige scheepvaart. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Tervisielegging vergunningen bestemmingsplan overnachtingshaven
Voor de aanleg van de overnachtingshaven is toestemming nodig op een aantal aspecten. Die toestemming wordt geregeld in verschillende plannen en vergunningen:
het ontwerpbestemmingsplan, inclusief milieueffectrapportage; de ontwerpvergunningen; het Projectplan Waterwet.

De gemeente Zevenaar zorgt ervoor dat deze plannen en vergunningen ter visie worden gelegd. Dat is het moment waarop omwonenden en andere betrokkenen zes weken de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen.
Een zienswijze kan een aanvullend idee zijn op een vergunning of een plan, maar ook een bezwaar.

Tervisielegging van de plannen en vergunningen

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we de procedure kunnen vervolgen en de tervisielegging bij de gemeente Zevenaar kan starten.
Door een uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) start de ter inzagelegging mogelijk later.

Meer informatie
Wanneer er meer duidelijkheid is over de planning, deelt Rijkswaterstaat deze informatie via de website van het project en via een e-mail-nieuwsbrief.

Dinsdagavonden Giesbeek – Volwassenen judo judokwai Giesbeek e.o.

Elke dinsdagavond van 18:45-20:00 uur

Bij judo draait het onder andere om Jita Kyoei, oftewel wederzijds profijt en welbevinden.

Bij judo leer je samen te werken om je de vaardigheden van het judo eigen te maken.
Want zonder tegenstander om mee te judoën kan je de sport immers niet leren, je werpt zelf en wordt op je beurt ook geworpen.

“Dinsdagavonden Giesbeek – Volwassenen judo judokwai Giesbeek e.o.” verder lezen