25/31 okt Inloopavonden Rivierklimaatpark IJsselpoort

25 oktober 2018 19.00 en 21.00 uur:
Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden
31 oktober 2018 19.00 en 21.00 uur: zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Vier kansrijke inrichtingen Rivierklimaatpark vastgesteld na consultatie belanghebbenden.

Negen overheden en Natuurmonumenten verkennen tussen Arnhem en Giesbeek de mogelijkheden voor de inrichting van het gebied rond de IJssel, het Rivierklimaatpark IJsselpoort.
Met een juiste balans van wonen, werken en recreëren en een klimaatbestendig riviersysteem. Op basis van inbreng van circa 125 belanghebbenden zijn er nu vier potentiële toekomstbeelden toegelicht in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). Na consultatie met de belanghebbenden is deze NKO nu vastgesteld door de tien betrokken partijen.

“25/31 okt Inloopavonden Rivierklimaatpark IJsselpoort” verder lezen

Plan Recreatiegebied Valeplas

Je kunt nu nog reageren op de 4 kansrijke inrichtingen Uiterwaarden IJssel, waar het Rhederlaag een onderdeel van is.
Geef voor 13 april uw reactie op wel of geen windmolens in het Rhederlaag en uw voorkeur voor andere zaken. Voor informatie zie de site : www.rivierklimaatpark.nl.
Stuur uw reactie naar Provincie Gelderland, t.a.v. Gerrit Dijkstra Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of via de mail: rivierklimaatpark@gelderland.nl
Nu kunt u uw mening nog geven!! Maak er gebruik van!
Voorkomen is beter dan genezen!

van: Facebook (community @planovernachtingshavengiesbeek)