Giesbeek – Revitaliseringswerkzaamheden liggen stil

Afgelopen week was op de KWS-app te lezen (zie inzet) dat de
werkzaamheden aan het riool in de Weth. J. Teeringstraat tussen de Rozenstraat en de Tulpstraat en een deel van de Tulpstraat zelf zijn stilgelegd in verband met de hoge waterstand in de IJssel.

Hierdoor zijn de aanliggende woningen niet of heel beperkt bereikbaar. 

Door de hoge waterstand in de IJssel is ook een hoge grondwaterstand ontstaan waardoor het technisch niet mogelijk is om met de werkzaamheden verder te gaan.

Zodra het grondwater voldoende gezakt is, zal het werk weer worden opgepakt. De direct aanwonenden worden per brief op de hoogte gehouden en de planning zal moeten worden aangepast.

In afwachting van voltooiing van de rioolwerkzaamheden wacht het dorpplein op herinrichting en wordt zolang gebruikt als ‘opslag en werkplaats’

25,26,27 nov. – Inloopbijeenkomsten ivm conceptplan Rivierklimaatpark IJsselpoort

Toelichting conceptplannen tijdens inloopbijeenkomsten
Van 16:00 uur tot 18:00 uur en van 19:00 uur tot 21:00 uur naar één van de inloopbijeenkomsten:
maandag 25 november 2019: Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden;
dinsdag 26 november 2019: Gasterij De Kommensaal, Koestraat 1, 6988 AA Lathum; woensdag 27 november 2019: Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort.

De Ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende milieueffectrapport liggen van donderdag 14 november tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage op de vijf gemeentehuizen met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Vanaf 14 november 2019 vindt u uitgebreide informatie over de terinzagelegging en een download van de plannen op www.rivierklimaatpark.nl. De plannen zijn vanaf 14 november ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

“25,26,27 nov. – Inloopbijeenkomsten ivm conceptplan Rivierklimaatpark IJsselpoort” verder lezen

25/31 okt Inloopavonden Rivierklimaatpark IJsselpoort

25 oktober 2018 19.00 en 21.00 uur:
Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden
31 oktober 2018 19.00 en 21.00 uur: zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Vier kansrijke inrichtingen Rivierklimaatpark vastgesteld na consultatie belanghebbenden.

Negen overheden en Natuurmonumenten verkennen tussen Arnhem en Giesbeek de mogelijkheden voor de inrichting van het gebied rond de IJssel, het Rivierklimaatpark IJsselpoort.
Met een juiste balans van wonen, werken en recreëren en een klimaatbestendig riviersysteem. Op basis van inbreng van circa 125 belanghebbenden zijn er nu vier potentiële toekomstbeelden toegelicht in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). Na consultatie met de belanghebbenden is deze NKO nu vastgesteld door de tien betrokken partijen.

“25/31 okt Inloopavonden Rivierklimaatpark IJsselpoort” verder lezen

Plan Recreatiegebied Valeplas

Je kunt nu nog reageren op de 4 kansrijke inrichtingen Uiterwaarden IJssel, waar het Rhederlaag een onderdeel van is.
Geef voor 13 april uw reactie op wel of geen windmolens in het Rhederlaag en uw voorkeur voor andere zaken. Voor informatie zie de site : www.rivierklimaatpark.nl.
Stuur uw reactie naar Provincie Gelderland, t.a.v. Gerrit Dijkstra Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of via de mail: rivierklimaatpark@gelderland.nl
Nu kunt u uw mening nog geven!! Maak er gebruik van!
Voorkomen is beter dan genezen!

van: Facebook (community @planovernachtingshavengiesbeek)