Grootschalige zonnevelden

De gemeente Zevenaar wil in 2040 energieneutraal zijn. 
De energietransitie (van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie) gebeurt om ons heen. Dat merken we ook door het aantal initiatieven van anderen voor het realiseren van (grootschalige) zonnevelden.

De energietransitie heeft ruimtelijke gevolgen. Daarom is het goed om aan het begin van een plan te bepalen welke ruimtelijke en landschappelijke aspecten belangrijk zijn en hoe aanvragen voor de aanleg van grootschalige zonnevelden getoetst moeten worden.

In april ’18 heeft de gemeente met verschillende partijen hierover van gedachten gewisseld. De input die we tijdens die avond hebben ontvangen is meegenomen in een (concept) afwegingskader.

Uit: Zevenaar Post 21 november 2018

U vindt dit (concept-)kader op de website van de gemeente bij de nieuwsberichten. https://www.zevenaar.nl/file/10038/download (samenvatting ook hieronder in dit bericht)

Heeft u vragen of aanvullingen? Dan kunt u mij een e-mail sturen via e.roumen@zevenaar.nl (Erik Roumen).

“Grootschalige zonnevelden” verder lezen