Plastic Hero? Niet mijn zak, zak, zak…

Misschien wel omdat het op de vorige ophaaldag 31 mei jl ‘nogal warm’ zou worden, zijn de Plastic Hero ophalers een half uurtje eerder de zakken op komen halen.

Misschien wel daardoor waren een aantal bewoners te laat met het buiten zetten van hun zakken, waardoor ze niet mee zijn genomen.

Misschien wel zijn een aantal zakken door bewoners ‘teruggenomen’ of door andere bewoners tijdelijk van straat gehaald.

In ieder geval is zeker dat een aantal zakken op een aantal plaatsen geduldig liggen te wachten op de volgende ophaalronde. Want die zakken die er nog liggen zijn van ‘niemand’.

Als ‘niemand’ ze dan een volgende keer ze toch maar zelf WEL van straat wil halen? Zou fijn zijn!

Troep maken is niet moeilijk…

Uit: AN nr. 6: 16 juni – 14 juli
Kopij en advertenties volgende editie inleveren tot uiterlijk dinsdag 10 juli! info@angerlosnieuws.nl