Giesbeek – Klankbordgroep Revitalisering: niet zonder slag of stoot en niet over rozen

Snel na de eerste informatieavond van het project Revitalisering Dorpskern Giesbeek ‘Grondig door en voor Giesbeek’ is de klankbordgroep actief en betrokken bij de uitvoering.

De leden hebben zichzelf aangemeld, zijn niet gekozen en vertegenwoordigen dus ook niet, maar zien als hun taak om als klankbuis van de inwoners het project te volgen, vragen van bewoners te beantwoorden en geven de dingen die ze horen of zien door aan de projectleiding. En daar stopt het. Of er wat mee gebeurt en wat ermee gebeurt, bepaalt de projectleiding namens de gemeente Zevenaar, maar wij willen begrijpen waarom bepaalde dingen wel en andere niet doorgevoerd kunnen worden. En vragen daar uitleg over.

“Giesbeek – Klankbordgroep Revitalisering: niet zonder slag of stoot en niet over rozen” verder lezen

nov. Giesbeek – Grondig door en voor Giesbeek – planning

De dorpskern van Giesbeek is en gaat verder op de schop: nieuwe riolering, betere infiltratie en verdeling van het regenwater, een extra rioleringsgemaal er bij, nieuwe bestrating en meer kleur in het straatbeeld. Kortom, gemeente Zevenaar gaat grondig door Giesbeek.

Voor een Giesbeek dat niet alleen beter bestand is tegen klimaatveranderingen, maar ook weer mooier oogt.
Maandelijks leest u in het Angerlo’s Nieuws de laatste stand van zaken van de uitvoering. Waar zijn we bezig en waar gaan we de komende tijd aan de slag? Lees het hieronder in de maandplanning.
Klik voor Klankbordgroep Revitalisering

12 apr. – Heel Giesbeek op z’n Kop…

Giesbeek – Langzaam maar zeker vordert het project ‘Revitalisering Dorpskern Giesbeek’. Na tegenslagen, die meerdere weken achterstand hebben opgeleverd, in de Barenbroeklaan en de Sluis, zijn die delen bestraat.
Op het grasveld op de hoek Barenbroeklaan/Sluis wordt gebouwd aan de Jeu de Boulesbaan. 

“12 apr. – Heel Giesbeek op z’n Kop…” verder lezen

9 april – Kunstwerk Giesbeek bij Omroep Gelderland

Vanavond op elk heel uur bij TV-Gelderland Nieuws: Hoe komt Giesbeek van het kunstwerk op het dorpsplein af?

Verslag van Lonneke Gerritsen met bewoners, de kunstenaars en ook oude beelden van de kunstenaarswerkplaats en de plaatsing zelf.

Meer informatie en terugkijken

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2405473/Kunstwerk-Giesbeek-ter-discussie-verplaatsen-of-vernietigen

3 apr. – Inloopavond Warmtevisie (concept)

Woensdag 3 april van 18.00 tot 20.00 uur
Inloopavond in het gemeentehuis Zevenaar

Van het Dorpsplatform Giesbeek

Op dit moment werkt de gemeente Zevenaar aan een visie op gasloos wonen, de warmtevisie.

Hierin worden kaders en uitgangspunten gegeven over hoe en wanneer alle woningen in de hele gemeente stap voor stap van het gas af kunnen gaan. Dit gaat ons als inwoners van Giesbeek allemaal raken.

“3 apr. – Inloopavond Warmtevisie (concept)” verder lezen

19 febr. Giesbeek – Inloopavond revitalisering presentatie Groenontwerp

Afgelopen dinsdag 19 februari vond in de grote zaal van Kulturhus de Brede Blik een inloop-informatieavond plaats waar bewoners werden geïnformeerd over de plannen en ontwerpen met betrekking tot het groenontwerp voor de dorpskern.

“19 febr. Giesbeek – Inloopavond revitalisering presentatie Groenontwerp” verder lezen

1 februari e.v. – Giesbeek – Onderzoek naar leidingen, kabels etc.

Voordat met de werkzaamheden in november ’18 gestart is, is er veel vooronderzoek gedaan.

Ondanks dat bleek tijdens het werk aan de Sluis en de Barenbroeklaan dat er veel kabels en leidingen op een andere plaats liggen dan op tekeningen aangegeven.

Omdat dat de voortgang heel erg belemmerd, is besloten om de werkzaamheden (behalve in de Zwalmstraat) stil te leggen en op 60 plaatsen in het projectgebied snelle ondergrondse onderzoeken te doen om te kijken of er op die punten ook problemen te verwachten zijn.
Mocht dit zo zijn, kunnen nu de plannen nog worden aangepast aan de ‘bevindingen’.

Daarom wordt nu een ‘pauze’ in de werkzaamheden ingelast, zodat straks beter doorgewerkt kan worden.

18 febr. Angerlo – Inloopbijeenkomst Revitalisering –

Revitalisering Angerlo
Maandag 18 februari tussen 15.00 uur en 21.00 uur
Dorpshuis de Meent
Riolering, straatverlichting, openbaar groen en Angerlo Aardgasvrij (in overleg)
Bericht svp verspreiden – de nieuwe Angerlo’s Nieuws komt pas 23 februari uit !!!

De komende jaren krijgt een groot gedeelte van Angerlo een opknapbeurt. Wij gaan de riolering vervangen. En omdat we dan toch aan het werk zijn, pakken we gelijk de hele openbare ruimte aan. Denk aan straatverlichting, het afvoer van regenwater en openbaar groen.
Welke aanpassingen vergroten het leefgenot in Angerlo? Wat is er nu goed in de buitenruimte, wat kan er beter?

“18 febr. Angerlo – Inloopbijeenkomst Revitalisering –” verder lezen

Revitalisering dorpskern Giesbeek — Gewijzigde planning

Aanvullende actuele info

Stagnaties zorgen voor nieuwe planning

Fase 1: 2018 weken 44 t/m 51

Stagnaties zorgen ervoor dat de planning zoals hier eerder gepubliceerd niet gehaald wordt. De projectleiding van de gemeente hoopt dat dergelijke problemen die we nu meemaken in het vervolg niet meer aan de orde zijn.

Bericht van de projectleiding / Pascal Thijssen aan de klankbordgroep (3 december 2018)

Waarom duurt het zo lang? 

“Revitalisering dorpskern Giesbeek — Gewijzigde planning” verder lezen