14 juni Rhederlaag – Rhederlaag Games

Voor inschrijven of aanmelden als vrijwilliger: rhederlaag-games.nl.

Op zondag 14 juni worden de Rhederlaag Games georganiseerd. Het is een buddywedstrijd op twee niveaus: Moderate en Hard.
Moderate voor de recreatieve sporters en Hard voor de ervaren atleten.

“14 juni Rhederlaag – Rhederlaag Games” verder lezen

12 dec. Giesbeek – Toekomstvisie Rhederlaag

12 december 20.00 – 22.00 uur
Kulturhus de Brede Blik
Kerkstraat
IGOR Toekomstvisie Rhederlaag
“Waterparel aan de IJssel”

IGOR (Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag) presenteert haar visie op de ontwikkeling van het Rhederlaag voor de komende 20 jaar.

Zie de brochure die huis-aan-huis verspreid is ter inspiratie en voorbereiding.

Toekomst Bahrse Pol en Uitmeenstestraat

Op maandag 1 juli was ik bij een inloopavond van het Rivierklimaatpark en zag op de tekening van het Rhederlaag een rode cirkel op de Bahrse Pol met in de legenda “ontwikkelen recreatie met kwaliteit”. Bij de ‘Park’ kaart links- onder in de link, zag ik de term ‘verblijfsrecreatie’ met lijnen getekend naar de Bahrse Pol en Lathumsehoek.
Ik vroeg Ard Schenk (ambtenaar gemeente Zevenaar, die erbij stond) of de bedoeling was daar (zonder overleg met inwoners van Giesbeek en Lathum) vakantiewoningen te bouwen, hij vertelde dat het de wens is van Leisurelands om daar vakantie woningen te bouwen (net als bij de (laatste) stuk natuur aan de Uitmeentsestraat in Giesbeek. Ik vind deze ontwikkeling zeer zorgelijk.

Hebben de bewoners van Giesbeek en Lathum niets te zeggen over de toekomst van hun leefomgeving? Gaat de gemeente Zevenaar weer klakkeloos mee in de wensen van Leisurelands?

Ik wil graag van inwoners van Giesbeek en Lathum horen over hun ideeën voor de toekomst van de Bahrse Pol en Uitmeentsestraat? Het is belangrijk dat inwoners zeggenschap hierover hebben voordat formele procedures gestart zijn. Het is onze leefomgeving.

Hier kan je de poster over het Rhederlaag terug vinden: https://www.rivierklimaatpark.nl/ documenten/verkenningsfase+2016+-+2019/ default.aspx#folder=1394547

Persoonlijk zou ik beide locaties groen en openbaar toegankelijk maken.
Het stukje bos bij de Uitmeentsestraat bevat veel natuur, is mooi en rustig. Ik loop er vaak langs en kan genieten van onder andere de konijnen, hazen, steenuilen, torenvalken, sperwers, buizerds, groene spechten en bonte spechten.
Andere kant van de dijk is er al een camping met 30 campervan plaatsen.

De Bahrse Pol, zou ik zelf als een openbare park houden voor wandelaars, hondenbezitters en hardlopers (die er nu al goed gebruik van maken). Groen is de beste vorm van CO2 opslag, is heel goedkoop en is goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens.

Het rivierKLIMAATpark en de gemeente moet voor het klimaat kiezen en niet klakkeloos alles weer vol bouwen.

Met vriendelijke groeten,

Graeme Cunningham Inwoner Giesbeek

Plan Recreatiegebied Valeplas

Je kunt nu nog reageren op de 4 kansrijke inrichtingen Uiterwaarden IJssel, waar het Rhederlaag een onderdeel van is.
Geef voor 13 april uw reactie op wel of geen windmolens in het Rhederlaag en uw voorkeur voor andere zaken. Voor informatie zie de site : www.rivierklimaatpark.nl.
Stuur uw reactie naar Provincie Gelderland, t.a.v. Gerrit Dijkstra Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of via de mail: rivierklimaatpark@gelderland.nl
Nu kunt u uw mening nog geven!! Maak er gebruik van!
Voorkomen is beter dan genezen!

van: Facebook (community @planovernachtingshavengiesbeek)