25 jan. Giesbeek – Jubileummis Gregorius 100 jaar

Om het Jubileumjaar in te luiden is er een Jubileummis in de St. Martinuskerk’ op 25 januari 2020. De mis begint om 19.00 uur en wordt voorgegaan door Pater Remmers.

Tijdens de dienst wordt stilgestaan bij het 100-jarig jubileum van Gregorius. De muzikale invulling wordt verzorgd door de fanfare zelf en iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

tot 9 jan. Giesbeek – Kerststallen in de St. Martinuskerk

tot 9 januari
Giesbeekse Martinuskerk in de Martinuszaal.
Kerkstraat 39, Giesbeek
Openingstijden tijdens de reguliere kerkdiensten, zie www.giesbeektorenhoog.nl en AN Kerkagenda.
En tijdens de Midwinterfair op 5 januari 2020
Buiten de kerkdiensten op afspraak, bel dan:
06-13446878 of 06-12604822 of 06-10252829.

Onder andere via Marktplaats heeft één van de kosters van de St. Martinuskerk in Giesbeek bijna 35 kerststallen kunnen bemachtigen.

Het is een beetje zijn hobby geworden om kerststallen te verzamelen. Omdat hij ook een aantal jaren in Doesburg kosterde en ze daar kerststallen rond de adventstijd showden, besloot hij om dat ook eens in Giesbeek uit te proberen.

“tot 9 jan. Giesbeek – Kerststallen in de St. Martinuskerk” verder lezen