12 dec. Giesbeek – Toekomstvisie Rhederlaag

12 december 20.00 – 22.00 uur
Kulturhus de Brede Blik
Kerkstraat
IGOR Toekomstvisie Rhederlaag
“Waterparel aan de IJssel”

IGOR (Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag) presenteert haar visie op de ontwikkeling van het Rhederlaag voor de komende 20 jaar.

Zie de brochure die huis-aan-huis verspreid is ter inspiratie en voorbereiding.

Overnachtingshaven Giesbeek – vertraging

Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel. Met de realisatie van aanlegplaatsen waarborgt Rijkswaterstaat een veilige scheepvaart. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Tervisielegging vergunningen bestemmingsplan overnachtingshaven
Voor de aanleg van de overnachtingshaven is toestemming nodig op een aantal aspecten. Die toestemming wordt geregeld in verschillende plannen en vergunningen:
het ontwerpbestemmingsplan, inclusief milieueffectrapportage; de ontwerpvergunningen; het Projectplan Waterwet.

De gemeente Zevenaar zorgt ervoor dat deze plannen en vergunningen ter visie worden gelegd. Dat is het moment waarop omwonenden en andere betrokkenen zes weken de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen.
Een zienswijze kan een aanvullend idee zijn op een vergunning of een plan, maar ook een bezwaar.

Tervisielegging van de plannen en vergunningen

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we de procedure kunnen vervolgen en de tervisielegging bij de gemeente Zevenaar kan starten.
Door een uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) start de ter inzagelegging mogelijk later.

Meer informatie
Wanneer er meer duidelijkheid is over de planning, deelt Rijkswaterstaat deze informatie via de website van het project en via een e-mail-nieuwsbrief.

10 okt. Giesbeek Informatiemarkt Overnachtingshaven

Informatiemarkt Overnachtingshaven
10 okt. 18.00 – 21.00 uur
Hof van Giesbeek, Kerkstraat 55

Rijkswaterstaat organiseert op woensdag 10 oktober een informatiemarkt over het ontwerp voor de Overnachtingshaven Giesbeek in Het Hof van Giesbeek, Kerkstraat 55 in Giesbeek. Van 18.00 tot 21.00 uur is iedereen welkom om het ontwerp voor de overnachtingshaven te bekijken.


“10 okt. Giesbeek Informatiemarkt Overnachtingshaven” verder lezen

Plan Recreatiegebied Valeplas

Je kunt nu nog reageren op de 4 kansrijke inrichtingen Uiterwaarden IJssel, waar het Rhederlaag een onderdeel van is.
Geef voor 13 april uw reactie op wel of geen windmolens in het Rhederlaag en uw voorkeur voor andere zaken. Voor informatie zie de site : www.rivierklimaatpark.nl.
Stuur uw reactie naar Provincie Gelderland, t.a.v. Gerrit Dijkstra Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of via de mail: rivierklimaatpark@gelderland.nl
Nu kunt u uw mening nog geven!! Maak er gebruik van!
Voorkomen is beter dan genezen!

van: Facebook (community @planovernachtingshavengiesbeek)